ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง เตือนอากาศหนาวระวังไฟไหม้ เร่งบำรุงรักษา “หัวดับเพลิง”

วันที่ 23 พ.ย. 2553

          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และเป็นช่วงเทศกาลงานรื่นเริง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุติดไฟ อาทิ การจุดธูปเทียนบูชาพระ หรือจุดประทัด พลุไฟ เพราะอากาศแห้งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ชุมชนจะปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยมิให้เกิดเพลิงไหม้ หากทุกคนไม่ประมาท และช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานประปาสาขาต่างๆ ได้ออกตรวจสอบและบำรุงรักษาหัวดับเพลิงที่มีอยู่  20,000 กว่าจุด เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้ การประปานครหลวง  ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน โปรดอย่านำสิ่งของมาวางกีดขวางหัวดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดความจำเป็น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125