ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง จับมือ กรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาก่อสร้างวางท่อประปาไม่ได้ตามเป้าส่วนงานซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำผ่านฉลุย เตรียมเริ่มงานได้แล้ว

วันที่ 19 พ.ย. 2553
 

          นายวิทัย อาวุชานนท์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กปน. ได้จัดประชุมร่วมกับ กทม. เพื่อหารือถึงความพร้อมในการก่อสร้างวางท่อประปาในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และได้ขอความร่วมมือจาก กทม. ในพื้นที่ที่ติดปัญหา ซึ่ง กปน. จะดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยในส่วนของการวางท่อประปา หากบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น จะดำเนินการช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น โดยจะใช้วิธีการดันท่อลอด (PIPE JACKING) แทนการวางท่อที่ต้องขุดถนนเปิดหน้างาน ส่วนพื้นที่ที่การจราจรเบาบาง จะใช้วิธีขุดถนนแทน ทั้งนี้ กปน. ได้นำวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการวางท่อ เพื่อมิให้ถนนใน กทม. ได้รับความเสียหาย ส่วนกรณีที่ กทม. ให้ กปน. ซ่อมผิวจราจรแบบยกแผง เมื่อวางท่อเสร็จแล้วนั้น ขอให้ กทม. พิจารณาผ่อนผัน เนื่องจากการซ่อมถนนยกแผงมีค่าใช้จ่ายสูงมากและส่งผลกระทบต่อการจราจรของประชาชน นอกจากนี้ กปน. ได้ขอความร่วมมือจาก กทม. แจ้งแผนการปรับปรุงถนนและทางเท้าล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานการดำเนินงานวางท่อไปพร้อมๆ กัน สำหรับแผนงานซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำที่มีการรั่วซึมตั้งแต่ถนนประดิพัทธ์จนถึงสี่พระยา รวมถึงบริเวณวงเวียนใหญ่ ที่ กปน. จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ได้แจ้งเริ่มงานกับผู้รับจ้างแล้ว โดย 6 เดือนแรก อยู่ในขั้นตอนการสำรวจหาจุดรั่ว เมื่อเจอจุดรั่วก็ดำเนินการเจาะอัดคอนกรีตลงในไปชั้นดิน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้คอนกรีต ก่อนดำเนินการปิดซ่อมอุโมงค์ ซึ่งจำเป็นต้องเปิดผิวการจราจรบางส่วน โดย กปน. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125