ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
โครงการ MWA4S กปน. คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016

วันที่ 25 พ.ค. 2559

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้องคลิสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 ประเภท Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในงาน ICT Management Forum & Excellence Awards 2016 ด้วยโครงการ MWA4S (Smart Sabai Smile Service) ซึ่งเป็นบริการออกคำร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสารของผู้มาติดต่อ
         ในการนี้ นางวัชรี ประสาทเขตต์การ และนายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125