ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ห่วงระบบน้ำประปาศิริราช สั่งการ ดูแลเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 18 พ.ย. 2553

           เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการ (บริการ) นำคณะผู้บริหารจาก ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี และฝ่ายคุณภาพน้ำ เข้ารับฟังปัญหาการใช้น้ำของโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ
          หลังจากการหารือ รองผู้ว่าการ (บริการ) และคณะ ฯ พร้อมที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องคุณภาพน้ำ การบำรุงรักษาถังพักน้ำ ระบบท่อประปาภายใน รวมทั้งการตรวจสอบหัวดับเพลิง อีกทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบายการให้บริการของท่านผู้ว่าการ การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125