ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. หารือ กรมอุทกศาสตร์ฯ

วันที่ 18 พ.ค. 2559

          นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 2 จากขวา) พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร อนุกรรมการ กปน. (อดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์ฯ) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ร่วมหารือกับ พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ที่ 3 จากซ้าย) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านข้อมูลทางอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อหลีกเลี่ยงลิ่มความเค็ม ตลอดจนความร่วมมือต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การนำข้อมูลการทำนายระดับน้ำจากอิทธิพลทางอุตุนิยมวิทยาจาก POM (Princeton Ocean Model) มาใช้ในการตรวจสอบสภาพน้ำล่วงหน้า 1-2 วัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125