ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. มอบเงิน 3 แสนสมทบทุน “เข็มวันอานันทมหิดล”

วันที่ 18 พ.ค. 2559

          นางสาวกมลชนก วรินทรเวช ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9 มอบเงินสมทบทุนทำ "เข็มวันอานันทมหิดล” จำนวน 300,000 บาท แก่ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำออกจำหน่ายหารายได้สมทบทุน "มูลนิธิอานันทมหิดล” "มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ"พระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125