ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ร่วมสัมมนาน้ำประปาปลอดภัยในอาเซียน

วันที่ 18 พ.ค. 2559

          การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมสัมมนาในงาน "Safe Water supply for ASEAN Community – SWAC 2016” เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำประปากับหน่วยงานด้านประปาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ณ การประปาเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125