ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เพิ่มช่องทางจ่ายค่าน้ำที่เซ็นทรัลเวสต์เกตทุกวันไม่มีวันหยุด

วันที่ 4 พ.ค. 2559
 
แม้ไม่มีใบแจ้งหนี้ ก็จ่ายได้ เพียงแจ้งชื่อนามสกุลผู้ใช้น้ำในใบแจ้งหนี้เท่านั้น
รวมทั้งรับชำระค่าน้ำเกินกำหนด
        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการที่ กปน. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ในการบริการประชาชนให้คำปรึกษารับเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปา และ รับชำระเงิน แม้ไม่มีใบแจ้งหนี้ ก็สามารถชำระได้ รวมทั้งรับชำระค่าน้ำเกินกำหนด เพียงแจ้งชื่อนามสกุลผู้ใช้น้ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ โดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยในเดือนแรก กปน. รับชำระเงินค่าน้ำประปา จำนวน 1,100 ราย คิดเป็นค่าน้ำ-ค่าบริการ รวมทั้งสิ้น 547,289.59 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจ่ายค่าน้ำอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125