ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ให้บริการน้ำต่อเนื่อง ช่วงวันหยุดยาวนี้

วันที่ 3 พ.ค. 2559
 

         นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน โดยระหว่างวันหยุดยาวนี้ กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราวหรือตัดน้ำแต่อย่างใด และกรณีผู้ใช้น้ำชำระ ค่าน้ำประปาที่ค้างชำระที่ได้มีการผูกลวด หรือถอดมาตรวัดน้ำ ก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กปน. จะทำการปลดลวดหรือนำมาตรวัดน้ำไปติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดยาว ทั้งนี้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 กปน. จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125