ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ร่วมงาน “รัตนโกสินทร์ เฟสติวัล” เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการประปา

วันที่ 17 พ.ย. 2553
 
          การประปานครหลวง ได้เข้าร่วมงาน "รัตนโกสินทร์ เฟสติวัล” (RATTANAKOSIN FESTIVAL) ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยได้รำลึงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่างๆของไทย รวมถึงเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของการค้าไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนให้ประชาชนได้มีความภูมิใจในความเป็นไทย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย
          สำหรับการจัดงาน "รัตนโกสินทร์ เฟสติวัล” ครั้งนี้ การประปานครหลวงได้นำนิทรรศการเกี่ยวกับภาพประวัติการดำเนินกิจการของการประปานครหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการประปาไทยที่ให้บริการมาเป็นเวลา 96 ปี และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการประปานครหลวงด้วย โดยนิทรรศการของ
การประปานครหลวงจะตั้งอยู่ในโซน HALL OF FAME หรือ ตำนานคู่แผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯ อื่นๆ ที่เน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการอื่นๆ อีก เช่น การจัดแสดงรถยนตร์โบราณ การจำลองบรรยากาศของร้านค้าในอดีต ตลาดโบราณ และลานมหรสพ โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 คน .
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125