ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ส่งรถผลิตน้ำดื่มช่วยภัยแล้งที่เพชรบุรี

วันที่ 11 พ.ค. 2559

      นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. ได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ "การประปานครหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามที่มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี แจ้งความประสงค์มา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ได้แก่ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต.ห้วยทรายเหนือ ต.สามพระยา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง ต.เขาตะปุ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง และ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด
      ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้นำรถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำออกไปช่วยแจกจ่ายแก่ประชาชนใน จ.สุพรรณบุรี กว่า 252,000 ลิตร ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก และในครั้งนี้ได้จัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน ที่สามารถผลิตน้ำได้ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้น้ำดิบจากเขื่อนแก่งกระจาน นอกจากนี้ ในรายที่อยู่ไกล กปน. ก็ได้จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน รับน้ำจากรถผลิตน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125