ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวงใจดี ลดค่าน้ำ 50% สำหรับบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดท่อรั่ว

วันที่ 15 พ.ย. 2553
 

          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มีความเป็นห่วงและเห็นใจผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ใช้น้ำที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมและมีท่อรั่วภายในทำให้ค่าน้ำสูงขึ้นผิดปกติ โดย กปน. จึงได้พิจารณาลดค่าน้ำให้ 50% ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำที่มีปัญหาดังกล่าว โปรดติดต่อกับสำนักงานประปาสาขาที่ใกล้บ้าน หรือโทร.1125

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125