ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. สนับสนุนให้กรมฝนหลวงฯ 1 ล้านบาท ปฏิบัติการต้านภัยแล้ง

วันที่ 28 เม.ย. 2559

      วันนี้ (28 เมษายน 2559) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงฯ ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
      ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า กปน. และ กรมฝนหลวงฯ ต่างตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากร และกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เนื่องจากกรมฝนหลวงฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กปน. ให้มีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำฝนหลวงในครั้งนี้ นอกจากจะบรรเทาความแห้งแล้งของพื้นที่ต่าง ๆ ได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125