ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. สนับสนุนให้กรมฝนหลวงฯ 1 ล้านบาท ปฏิบัติการต้านภัยแล้ง

วันที่ 28 เม.ย. 2559

      วันนี้ (28 เมษายน 2559) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงฯ ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
      ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า กปน. และ กรมฝนหลวงฯ ต่างตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากร และกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เนื่องจากกรมฝนหลวงฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กปน. ให้มีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำฝนหลวงในครั้งนี้ นอกจากจะบรรเทาความแห้งแล้งของพื้นที่ต่าง ๆ ได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125