ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ชวนลอยกระทงให้ถูกที่ แต่อย่าลอยในคลองประปา

วันที่ 15 พ.ย. 2553
 
          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) ขอความร่วมมือประชาชนอย่าลอยกระทงในคลองประปาทั้งสองสาย ได้แก่ คลองส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เริ่มจากเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี ระยะทาง 106 กม. และคลองส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก เริ่มจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี จนถึงโรงงานผลิตน้ำสามเสน ระยะทาง 30 กม. เพราะนอกจากจะทำให้น้ำในคลองประปาปนเปื้อนแล้ว ชิ้นส่วนของกระทงอาจลอยเข้าไปติดในเครื่องสูบน้ำ ทำให้เครื่องจักรได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ยังผิดกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 โทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ฉะนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในคลองประปาและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ดีงามของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อน กปน. จึงขอให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม และนำไปลอยในสถานที่ที่ทางราชการและเอกชนได้กำหนดจัดขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125