ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สำนักงานประปาสาขาตากสิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 พ.ย. 2553

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 นายวิศิษฏ์ แสงสิริไพบูลย์ ชวก(ก4), นายวิกรม สุวรรณชมภู ชวก(สก) และนายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน ผจ.สสต. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม ปาป้า จำนวน 30 โหล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณ์และชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี หลังจากสำรวจพื้นที่ ความเสียหายไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เทพื้นถนนให้สูงขึ้น บริเวณชุมชนวัดดาวคะนองซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเป็นการป้องกัน สสต. จึงดำเนินการยกมิเตอร์ในพื้นที่ชุมชนวัดดาวคะนอง เขตธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 18 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125