ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 พ.ย. 2553

          นางสาวสุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ ผจ. สสภ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2553 สสภ. ได้จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ ในการบริการน้ำประปาให้แก่ผู้ประสบภัยใน 5 อำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอบางบาน, อำเภอนครหลวง, อำเภอบางปะหัน, อำเภอเสนา ซึ่งมีผู้ประสบภัยมาขอรับน้ำจำนวนมาก รวมถึงจัดสายส่งน้ำใส่ภาชนะ(โอ่ง, ถังพักน้ำ) ให้แก่ประชาชนอีกด้วย
           ในการนี้ ประชาชนผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อในสำนักงาน สสภ. ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านกล่องบริจาค กปน. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท โดย สสภ. ได้นำส่งเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้ ฝสอ. ดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125