ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดนิทรรศการประหยัดน้ำ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 22 เม.ย. 2559


      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร Otop showcase สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง จัดนิทรรศการประหยัดน้ำ ภายในงาน "นิทรรศการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดน้ำ" เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 56 และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 เพื่อเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมเป็นเครือข่ายรวมพลคนประหยัดน้ำ #ประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันประหยัดน้ำต้านภัยแล้ง โดยเผยแพร่ข้อมูลการประหยัดน้ำที่เป็นประโยชน์ อาทิ 10 กิจกรรมใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า วิธีตรวจสอบท่อแตก-รั่ว โครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา พร้อมกิจกรรมตอบคำถามประหยัดน้ำชิงรางวัลจากฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง

      ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมให้ความสนใจซักถามมาตรการรับมือภัยแล้ง และการรณรงค์ประหยัดน้ำ ของ การประปานครหลวง อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125