ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
น้ำแล้งไม่แล้งน้ำใจ...กปน. ลงพื้นที่ผลิตน้ำประปาช่วยผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 12 เม.ย. 2559

คนกรุงเทพฯ โชคดีที่ยังไม่ขาดแคลนน้ำ แต่ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดกำลังต้องเผชิญ กับปัญหาวิกฤติภัยแล้งในรอบ 50 ปี ได้รับความลำบากจากการขาดแคลนน้ำ แม้แต่น้ำจะดื่มก็ยังไม่มี เรือกสวนไร่นา ต้องเหี่ยวเฉาตามสภาพภูมิอากาศที่ร้อนสูงขึ้น เพราะน้ำที่เริ่มขาดแคลน เพราะฝนทิ้งช่วง

แม้ว่า การประปานครหลวง (กปน.) จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจหลักในการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี แต่ก็ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จึงได้ให้ความช่วยเหลือนำรถผลิตน้ำประปาออกไปช่วยผลิตน้ำ และร่วมแจกน้ำดื่ม น้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตามโครงการ "การประปานครหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่ม โดย กปน ได้จัดส่งรถผลิตน้ำประปา จำนวน 1 คัน คันละกว่า 3 ล้านบาท ที่สามารถผลิตน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตน้ำด้วยกำลังการผลิต 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง และน้ำที่ผ่านกระบวนการนี้มีคุณภาพดีสามารถนำไปบริโภคได้เลย โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อผลิตแล้วก็จะบรรจุใส่ถุงแจกให้ชาวบ้านนำกลับไปดื่มที่บ้าน นอกจากนี้ ในรายที่อยู่ไกล กปน. ก็ได้จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน รับน้ำจากรถผลิตน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ รวม 10 หมู่บ้าน โดย รถผลิตน้ำนี้ ผลิตน้ำในระบบ RO ที่สูบน้ำดิบจากสระน้ำในพื้นที่ (โชคดีที่ตำบลไร่รถมีสระน้ำขนาดใหญ่)ขึ้นมาผ่านฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองด้วยแรงดันสูงจนทำให้น้ำใสสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่ม สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค ดื่มกินได้อย่างปลอดภัย

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง กล่าวว่า "ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์เป็น 1 ใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรง หลายบ้านมีตุ่มขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้กินตลอดปี แต่ปีนี้ น้ำดื่มน้ำกินหมดลงแล้ว เนื่องจากฝนตกน้อยกว่าทุกปี ที่ตำบลไร่รถมีชุมชนอยู่ 10 หมู่บ้าน ที่ผ่านมา กปน. ได้ดำเนินการผลิตน้ำเกือบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเก็บไว้ใช้ซึ่งมี นายวรภพ ฉิมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ และชาวบ้านให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ กปน. สำหรับการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125