ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ประปาสาขาประชาชื่น เชิงรุกเข้าพบชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้

วันที่ 11 พ.ย. 2553

          เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2553 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว (ผจ.สสช.) พร้อมคณะทำงานฯ โครงการขยายเขตบริการเต็มพื้นที่ชุมชนเมืองในพื้นที่บริการ สสช. ตามนโยบายรมช.มท.๓ และผวก. เข้าพบชุมชน วัดเทวสุนทร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ชุมชน ที่ผู้ใช้น้ำยังไม่มีน้ำประปาใช้ มีนายปรัชญา ประทับ รองประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวนหนึ่งให้การต้อนรับ ปัจจุบันชุมชนฯ มีประชากร 109 ครัวเรือน ใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้วของชุมชน ซึ่งมีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนและท่อแตก–รั่วบ่อยครั้ง ผจ.สสช. กล่าวว่าต้องการให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างสะดวกสบายทุกครัวเรือน เพราะนอกจากใช้อุปโภคแล้วยังสามารถดื่มน้ำประปาจากก๊อกสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จากการสำรวจพื้นที่และหารือสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้น้ำในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้น้ำประปาแต่บางครัวเรือนยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยขอให้ สสช. วางท่อไม่ให้กีดขวางทางเดิน ผจ.สสช. ได้ชี้แจงให้ชุมชนสามารถผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ได้ และจะวางท่อขนาด 50 มม. PB 4 นิ้ว GI และ 100 PVC ตรงไหล่ทาง ทางเท้าคอนกรีตและในคูน้ำ ซึ่งผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ สสช. เข้าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็นในครั้งนี้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125