ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขานนท์แจกน้ำปาป้าและยาสามัญเบื้องต้นให้ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณเกาะเกร็ด

วันที่ 11 พ.ย. 2553

          เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2553ที่ผ่านมา นายมานิต มุลาลินน์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขานนทบุรี ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันล่องเรือ ลุยน้ำท่วม เพื่อไปแจกน้ำดื่มปาป้า และยาสามัญเบื้องต้น จำนวน 250 ชุด ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่าง หมู่ 7 ชุมชน ท่าเรือวัดไผ่ล้อม และชุมชน วัดเสาธงทอง หมู่ 6 พร้อมทั้ง นำกองงานไปช่วยยกเส้นท่อก๊อกน้ำให้สูงขึ้น ซึ่งชุมชนบริเวณเกาะเกร็ดทั้งหมดนี้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย หยุดการค้าขายในหมู่บ้านท่องเที่ยว มาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ชาวบ้านต่างขอบคุณที่ สสน.นำน้ำดื่มมาบริจาค เพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการดำรงชีวิต ในขณะนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125