ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การส่งรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามพระราชเสาวนีย์

วันที่ 9 พ.ย. 2553

          การประปานครหลวง ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดหาน้ำดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบภัยตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โดยในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน  ( 1 - 7 พ.ย. 2553 ) ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง และกองประสานงานบริการ ได้ประสานงานกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดต่าง ๆ ในการส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือนั้น มีจุดรับผิดชอบในการแจกจ่ายน้ำ ดังนี้
 
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย
- วัดสะพานสูง
- หมู่บ้านชายน้ำจามจุรี
- จุดโค้งสามวัง อ.บางบัวทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
อบต.น้ำเต้า ได้แก่ ตำบลน้ำเต้า,
ตำบลทางช้าง, ตำบลวัดตะกู และตำบลบางหลวง
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
- วัดบางเตยกลาง อ.สามโคก
- อบต.บ้านงิ้ว ลานจอดรถ อบต.สำแล
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125