ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาแม้นศรีร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่รับผิดชอบ ๓ ชุมชน

วันที่ 9 พ.ย. 2553

           สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) ได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัย น้ำท่วม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นายขัตติยะ เหราปัตย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนเขียวไข่กา และชุมชน วัดราชผาติการาม เขตดุสิต มอบถุงยังชีพ ชุมชนละ ๕๐ ชุดพร้อมน้ำดื่ม ปาป้า” ชุมชนละ ๕๐ โหล ให้กับผู้ประสบภัย และล่าสุด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นายอุลิช มากไมตรี ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ ๒ (ชวก.ก๒) นายขัตติยะ เหราปัตย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) และ นางภารดี ใจสมุทร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน (ผจ.สสข.) พรัอมคณะผู้บริหารนำทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนมิตตคาม ๑ (ท่าน้ำสามเสน) เขตดุสิต มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐๐ ชุด พร้อมน้ำดื่ม"ปาป้า” จำนวน ๑๐๐ โหล ให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ หลังคาเรือน โดยนางโสภี แพรเอี่ยม ประธานชุมชนมิตตคาม ๑ เป็นผู้รับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125