ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 9 พ.ย. 2553

          นาย วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้จักการประปาสาขาประชาชื่น (ผจ.สสช.)  และผู้บริหารสาขาประชาชื่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของผู้ใช้น้ำที่เป็นลูกค้าของสาขาฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อรายงานต่อ ชวก.(สก) บริเวณชุมชนต่างๆ ตามแนวคันกั้นน้ำริมกำแพงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือต่อไป โดยในเบื้องต้นได้จัดหน่วยช่างออกดำเนินการยกมาตรที่จมน้ำ พร้อมกับจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากผู้ใช้น้ำและบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับสาขาฯ โดยจะนำรวบรวมส่งศูนย์กลาง ณ ที่สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125