ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เริ่มบริการจุดจ่ายน้ำฟรี สำหรับชาวสวนนนท์ที่ประสบปัญหาน้ำเค็ม

วันที่ 16 มี.ค. 2559

พร้อมบริการติดตั้งประปาคิดอัตราค่าน้ำพิเศษช่วงภัยแล้ง 5 เดือน

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเจอสถานการณ์ภัยแล้งฝนน้อยมา 3 ปีติดต่อกันประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาเรื่องค่าความเค็มขึ้นสูงเกินมาตรฐาน ทำให้ชาวสวนทุเรียน และไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำจืดเลี้ยงดูต้นไม้ ดังนั้น กปน. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยคิดค่าน้ำในอัตราพิเศษให้แก่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมาขอต่อน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน รวม 5 เดือน และขณะนี้ กปน. เริ่มติดตั้งจุดจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการในภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ฟรี จำนวน 7 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เชิงสะพานลอย ใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ (9.00-16.00น.)
2. จุดหน้าปั๊มแก๊ส LPG ปตท. ถ.ชัยพฤกษ์ตัดใหม่ฝั่งขาออก (อยู่ใกล้ ถ.ราชพฤกษ์) (9.00-16.00 น.)
3. สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (9.00-16.00น.)
4. บริเวณจากสะพานเจษฎาบดินทร์ฯฝั่งขาออก ก่อนถึง ถ.ราชพฤกษ์ ( 9.00-16.00น.)
5. บริเวณแยกบางสีทอง ถ.นครอินทร์ฝั่งขาออก (ใกล้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) (10.00-15.00 น.)
6. สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ (9.00-16.00 น.) จุดที่ 1- 6 เริ่ม 25 ก.พ. 59 นี้ (เว้นวันหยุดราชการ)
7. เชิงสะพานพระราม7 (ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))

นอกจากนี้ยังสามารถไปรับน้ำได้ที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สุขสวัสดิ์ ภาษีเจริญ มหาสวัสดิ์ บางกอกน้อย และบางบัวทอง เพื่อให้เกษตรกรหรือรถบรรทุกน้ำของหน่วยราชการหรือส่วนท้องถิ่นสามารถนำรถมารับน้ำฟรี โดยขอให้แสดงเอกสารที่ใช้ในการรับน้ำ1. สำหรับเกษตรกร - เอกสารทะเบียนเกษตรกร + บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำหรับหน่วยงานราชการ – ใช้รถยนต์ที่มีตราราชการ + บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

ทั้งนี้ หากเป็นรถบรรทุกน้ำของเอกชนหรือหน่วยงานใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ กปน. มีความจำเป็นต้อง
คิดค่าใช้จ่าย โดยคิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 17 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กปน. ขอให้ทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ หรือ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125