ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
คณะผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดูงาน กปน.

วันที่ 11 มี.ค. 2559

      นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. เป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรม เพื่อศึกษาดูงานภารกิจของ กปน. ที่มีประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ อาทิ ภาพรวม กปน. กระบวนการผลิตน้ำ การรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถ.ประชาชื่น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125