ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. หารือ กรมกิจการพลเรือนทหาร

วันที่ 11 มี.ค. 2559

        นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 3 จากขวา) พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อาทิ การให้บริการรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และการรณรงค์ประหยัดน้ำ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125