ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ อบจ.นนทบุรี ทุ่ม 122 ล้าน ขยายเขตบริการต่อเนื่อง ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

วันที่ 7 มี.ค. 2559

     วันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 13 อบต. และ 2 เทศบาลตำบล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี
      นายวรศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปา ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้แล้ว รวมเป็นระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร ส่วนโครงการฯ ปี 2559 ที่ได้ร่วมกันลงนาม เพื่อดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นอีก รวมระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ภายในงบประมาณ 122.43 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชน 1,344 ครัวเรือน ได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ โดย อบจ.นนทบุรี จะร่วมกับ 13 อบต. และ 2 เทศบาลตำบล ได้แก่ อบต.ขุนศรี อบต.คลองขวาง อบต.คลองข่อย อบต.ทวีวัฒนา อบต.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ อบต.บางบัวทอง อบต.ราษฎร์นิยม อบต.ละหาร อบต.ลำโพ อบต.บางคูรัด อบต.บางแม่นาง อบต.บ้านใหม่ เทศบาลไทรน้อย และเทศบาลตำบลบางใหญ่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน 50 % และ กปน.ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายอีก 50 % ในการวางท่อ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125