ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เริ่มบริการจุดจ่ายน้ำประปาในภาวะภัยแล้ง

วันที่ 4 มี.ค. 2559
 
        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเจอสถานการณ์ภัยแล้งฝนน้อยมา 3 ปีติดต่อกันประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาเรื่องค่าความเค็มขึ้นสูงเกินมาตรฐาน ทำให้ชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำจืดเลี้ยงดูต้นไม้ ดังนั้น กปน. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยคิดค่าน้ำในอัตราพิเศษให้แก่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมาขอลดหย่อนค่าน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ที่รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำเค็มหนุน
และในปีนี้ กปน. เริ่มติดตั้งจุดจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการในภาวะภัยแล้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวม 7 จุด ดังนี้
1. เชิงสะพานลอย ใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ (9.00-16.00น.)
2. จุดหน้าปั๊มแก๊ส LPG ปตท. ถ.ชัยพฤกษ์ตัดใหม่ฝั่งขาออก (อยู่ใกล้ ถ.ราชพฤกษ์) (9.00-16.00 น.)
3. สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (9.00-16.00น.)
4. บริเวณจากสะพานเจษฎาบดินทร์ฯฝั่งขาออก ก่อนถึง ถ.ราชพฤกษ์ ( 9.00-16.00น.)
5. บริเวณแยกบางสีทอง ถ.นครอินทร์ฝั่งขาออก (ใกล้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) (10.00-15.00 น.)
6. สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ (9.00-16.00 น.) จุดที่ 1- 6 เริ่ม 25 ก.พ. 59 นี้ (เว้นวันหยุดราชการ)
        *สำหรับจุดที่ 7 เชิงสะพานพระราม7 (ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
 
        เอกสารที่ใช้ในการรับน้ำ 1. สำหรับเกษตรกร - เอกสารทะเบียนเกษตรกร + บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำหรับหน่วยงานราชการ – ใช้รถยนต์ที่มีตราราชการ + บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

        ที่ผ่านมา กปน. ได้ให้บริการน้ำแจกฟรีไปกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร หรือ 100,000 ลิตร ทั้งนี้ หากเป็นรถบรรทุกน้ำของเอกชนหรือหน่วยงานใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ กปน. มีความจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่าย โดยคิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 17 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กปน. ขอให้ทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125