ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ อบจ.นนทบุรี ทุ่ม 122 ล้าน ขยายเขตบริการต่อเนื่อง ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

วันที่ 4 มี.ค. 2559
 
           วันจันทร์ที่ 7  มีนาคม 2559   เวลา  10.00  น.    ห้องปิยราษฎร์  สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น จะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ กปน. โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นสักขีพยายนในการลงนามระหว่าง นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ กปน. และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยโครงการนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เพื่อวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง ในพื้นที่  13 อบต. และ 2 เทศบาลตำบล  ในจังหวัดนนทบุรี รวม 15 แห่ง เพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขตบริการ กปน. มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ทดแทนการใช้น้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือน้ำบาดาล อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125