ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ปลุกกระแสคนกรุงร่วมประหยัดน้ำต่อ ผ่านโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ปี 2

วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
          รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดการใช้น้ำประปาลง 10% เพื่อสู้วิกฤตภัยแล้งต่อเนื่อง เตรียมทุ่มงบ 20 ล้าน ให้ประชาชนที่ใช้น้ำเดือนมีนาคม – เมษายน ลดลง โดยจะมอบรางวัล 100 - 200 บาท เป็นส่วนลดค่าน้ำในเดือนมิถุนายน 2559 ย้ำยิ่งประหยัดน้ำได้มาก จะช่วยให้มีน้ำเหลือไว้ทำนาปีมากขึ้น
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา กปน. ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ ผ่านโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยมีผู้ใช้น้ำให้ความร่วมมือประหยัดน้ำได้ตามเกณฑ์เป็นจำนวนถึง 428,819 ราย และปริมาณน้ำที่ใช้ลดลงรวม 8,965,230 ลบ.ม. หรือเกือบ 9 พันล้านลิตร
       และในขณะนี้ ซึ่งยังอยู่ในช่วงภัยแล้ง กปน. จึงได้สานต่อโครงการนี้ โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมกันประหยัดน้ำ ในโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ปี 2 โดยมีหลักเกณฑ์การให้รางวัลกับผู้ใช้น้ำที่สามารถลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงการอ่านน้ำเดือนเมษายนเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 จะได้รับรางวัลเป็นค่าน้ำเฉพาะเดือนมิถุนายน มูลค่าไม่เกิน 100 บาท สำหรับมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว และ 200 บาท สำหรับมาตร 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้เตรียมงบประมาณไว้เป็นรางวัล 20 ล้านบาท
        ผู้ว่าการ กปน. ได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีที่คนกรุงได้เริ่มใช้น้ำอย่างประหยัดมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากปีนี้เป็นปีแรกที่ปริมาณการใช้น้ำในเขตรับผิดชอบของ กปน. ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งที่จำนวนผู้ใช้น้ำมีมากขึ้น ซึ่งหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันเช่นนี้ ก็จะช่วยให้มีน้ำเหลือสำหรับชาวนาทำนาปีอีกด้วย
       ผู้ใช้น้ำสามารถดูสถิติการใช้น้ำย้อนหลังได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ MWA e-Service ( https://eservicesapp.mwa.co.th/ ) หรือติดต่อสำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125