ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. กทม. ผนึกกำลังต้านภัยแล้ง

วันที่ 19 ก.พ. 2559

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ จุดรับน้ำดิบ โรงงานผลิตมหาสวัสดิ์ นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะสื่อมวลชน ร่วมตรวจสอบการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำดิบเพิ่มเติม ทั้งจาก กปน. และ กทม. เพื่อนำน้ำจากเขื่อนแม่กลองมาผลิตน้ำเพิ่มเติมอีกวันละ 1 แสน ลบ.ม. จากวันละ 1.6 ล้าน ลบ.ม. เป็น 1.7 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นกำลังสำรอง กรณีน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125