ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยการทัพบก

วันที่ 5 ก.พ. 2559

           นายสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผู้บังคับบัญชาวิทยาลัยการทัพบก พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 61 จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาการบริหารจัดการองค์กร ของ กปน. พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม WHO ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125