ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. มอบระบบประปา ให้ รร. บ้านเสาหงษ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 5 ก.พ. 2559

       การประปานครหลวง ส่งมอบระบบประปาให้โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แจกคอม 40 เครื่อง ให้ 8 โรงเรียน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2559)
       นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธาน พิธีมอบระบบประปาสำหรับน้ำดื่มน้ำใช้ ให้แก่โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ตาม โครงการ คืนสายน้ำสู่ชุมชน โรงเรียน บ้านเสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของ กปน. ที่ต้องการพัฒนาระบบประปาให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดย กปน. ได้ดำเนินการวางระบบท่อประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 85 เมตร ทำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 8 ใบ เครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมเครื่องกรอง น้ำดื่ม จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณรวมกว่า 1 ล้านบาท จากพันธมิตร 9 ราย ได้แก่ กปน. บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ โครงการ กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม (การประปานครหลวง) นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) บริษัท ท่อน้ำไทย จำกัด และ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน.
         นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ซึ่งในบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลแทน จึงต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน สามารถดื่มและใช้ได้อย่างปลอดภัย โครงการนี้ กปน. ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและพนักงานที่มีจิตอาสามาช่วยดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้น้ำบาดาล ในโอกาสนี้ กปน. ยังได้ติดตั้งตู้น้ำดื่มให้กับวัดและโรงเรียน รวมทั้งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 8 แห่งอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125