ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ข่าวดี... กปน. รับสมัคร 108 อัตรา

วันที่ 29 ม.ค. 2559
 
..... การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง 108 อัตรา ได้แก่ วิศวกร นักคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักวิชาการการเงินการคลัง นักการตลาด ผู้ตรวจสอบ นักประชาสัมพันธ์ นิติกร นักบริหารงาน นักอาชีวอนามัย นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) นักบริหารงานพัสดุ และ นักทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ www.mwa.co.th เปิดรับสมัครทาง Internet ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ http://job.mwa.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0179 E-mail : recrusec@mwa.co.th ....

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125