ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดประชุมประปาอาเซียน ASEAN Waterworks Executive Meeting

วันที่ 27 ม.ค. 2559

      นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารจัดการน้ำประปาในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN Waterworks Executive Meeting" โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 6 จากขวา) และผู้บริหารระดับผู้ว่าการและรองจาก 10 หน่วยงาน 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้ประปาอาเซียนมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 
      Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Interior of Thailand, Mr Chayabol Thitisak (fifth from the right) presides over the ASEAN Waterworks Executive Meeting. Mr. Thanansak Watanathana, MWA Governor (sixth from the right), together with top level executives from 9 countries, 10 organizations also participate in the meeting in order to strengthen relationship and exchange academic knowledge for the stability of waterworks utilities among ASEAN members.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125