ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดอบรมแอปหาหัวดับเพลิงให้มหาดไทย และ กทม.

วันที่ 22 ม.ค. 2559

         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชัน MWA Fire Hydrant" โดยได้รับเกียรติจาก นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เข้ารับการอบรม จำนวน 200 ท่าน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125