ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เผยแล้งนี้ใช้น้ำเจ้าพระยาตามแผน ยังไม่กระทบปริมาณและคุณภาพ

วันที่ 21 ม.ค. 2559
 
         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้ แม้จะมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก แต่ในช่วงที่ผ่านมา จากการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน และความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณรวมกันประมาณ 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2559) โดยกรมชลประทานจ่ายน้ำเดือนละประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือวันละประมาณ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป จะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีได้
         นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ กปน. ปัจจุบันมีการปรับลดปริมาณการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาลง เฉลี่ยเหลือ 4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมลดแรงดันน้ำประปา เฉพาะช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม ซึ่งที่ผ่านมาอาจส่งผลให้น้ำประปาช่วงกลางคืนไหลอ่อนลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะทุกคนเข้าใจ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน สำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้บริการน้ำประปา สามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ www.mwa.co.th เลือกหัวข้อ ติดตามสถานการณ์น้ำ/ เกาะติดข่าวภัยแล้ง หรือ https://www.facebook.com/MWA.CO.TH นอกจากนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ในทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Application MWA onMobile ซึ่งจะแจ้งข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทราบตลอดเวลาว่าน้ำประปาในขณะนั้นเป็นเช่นไร ปกติ หรือเริ่มกร่อย เป็นต้น แม้ขณะนี้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ยังถือว่าปกติ แต่ขอให้ทุกท่านใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา นนทบุรี หรือสมุทรปราการ หากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลหนุน ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ กปน. ยินดีให้ความช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125