ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดอบรมแอปหาหัวดับเพลิงให้ มหาดไทย และ กทม.

วันที่ 21 ม.ค. 2559
 
          กปน. เปิดการอบรมแอปพลิเคชันใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กทม. สมุทรปราการ และนนทบุรี สร้างความมั่นใจช่วยลดเวลาในการหาจุดติดตั้งหัวดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
          วันนี้ (21 ม.ค. 59) ที่สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า กปน. ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการน้ำประปาควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการร่วมกันระงับเหตุอัคคีภัยที่ถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะที่ กปน. เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการน้ำเพื่อการดับเพลิงนั้น จึงได้จัดอบรม "การใช้งานแอปพลิเคชัน MWA Fire Hydrant" ที่ กปน. จัดทำขึ้นเพื่อหาจุดติดตั้งหัวดับเพลิง ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อสามารถเข้าถึงหัวดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว และระงับเหตุเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุด เนื่องจาก กปน. เป็นผู้ดูแลและติดตั้งหัวดับเพลิงในพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 20,000 กว่าแห่งในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะยากแก่การค้นหาในยามฉุกเฉิน ดังนั้น กปน. จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA Fire Hydrant ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ GIS เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและสำรวจหาจุดติดตั้งหัวดับเพลิงในพื้นที่ของตนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125