ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมยุวทูตฯ รุ่น 4

วันที่ 22 ต.ค. 2553

          วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงมหาดไทย (มท.3) ได้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน ในโครงการยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 4 โดยมี พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานพร้อมคณะกรรมการ กปน. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และผู้บริหารร่วมในพิธี ซึ่ง กปน. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันรับผิดชอบแก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยมอบโอกาสให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภาคใต้ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯ และมีโอกาสในการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีให้เด็กได้สัมผัสด้วยตนเอง และสามารถกลับไปเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้แก่ครอบครัวและเยาวชนได้ทราบว่า แม้คนในสังคมจะมีความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และสังคมไทยยังเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125