ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
โครงการ “น้ำประปาดื่มได้เพื่อสังคม” ณ โรงเรียนวัดด่าน ถนนพระราม 3

วันที่ 19 ต.ค. 2553

          เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 15.00 น. นายธนธรณ์ ธีระพงษ์ ผจ.สสท. เปิดเผยว่า สสท.ได้ดำเนินการติดตั้งแท่น น้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดด่าน ถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งจาก 5 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "น้ำประปาดื่มได้เพื่อสังคม” เป็นโครงการพิเศษเพิ่มเติมจากแผนงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ โดยได้มอบหมายให้ นายอัธยา จันทน์สุคนธ์ ผอ.กรก.สสท. และ นายสหรัฐ ปอแก้ว ผอ.กรร.สสท. นำทีมงานเร่งดำเนินการประสานงานกับโรงเรียน ฝ่ายคุณภาพน้ำ ตลอดจนฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ตลอดจน การจัดทำเกียรติบัตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการส่งเสริมการยกระดับการให้บริการสู่การเป็น "ประปาเพื่อประชาชน”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125