ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
รองนากยกฯ ส่งหนังสือขอบคุณ กปน.

วันที่ 18 ต.ค. 2553

          นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีหนังสือขอบคุณประธานกรรมการการกระปานครหลวง ที่ กปน. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลยั่งยืน ซึ่งจัดโดย คณะรัฐมนตรี ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ "มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125