ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน.ร่วม มท.สานต่อ ยุวทูตสันติภาพ รุ่น 4 เสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 ต.ค. 2553
 
          วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและให้การต้อนรับโครงการ "ยุวทูตสันติภาพเพื่อสเริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4” จำนวน 100 คนจากสงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายถาวร เสนเนียม มท.3
 
กปน.ร่วม มท.สานต่อ ยุวทูตสันติภาพ รุ่น 4 เสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้
          กปน. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการสร้างสันติสุขและความสามัคคี จัดโครงการ "ยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 4 มอบโอกาสให้ 100 เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตะลุยกรุงเทพฯ 7 วัน 6 คืน
          วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 4” โดยมี พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการฯ และผู้บริหาร กปน.ร่วมในพิธี
           มท.3. กล่าวว่า บ้านเมืองของเราในปัจจุบัน นอกจากจะประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะการแตกความสามัคคีของคนในชาติแล้ว ยังมีปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการรับบริการต่าง ๆ จากรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการศึกษาแก่น้อง ๆ เยาวชน และในฐานะที่การประปานครหลวง เป็นองค์กรด้านสาธารณูปโภคที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยจะเป็นการเดินทางของเยาวชนจำนวน 98 คนจากภาคใต้สุด(สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างวันที่ 10 -19 ตุลาคม 2552 รวมระยะเวลา 9 วัน 8 คืน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเยาวชนไทยที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นบุคลากรของชาติได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต
          มท.3 กล่าวต่อว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าโครงการนี้แล้ว จะกลับไปเป็นยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ โดยนำประสบการณ์ที่ได้รับไปผนึกพลังสร้างความรัก ความสามัคคี และนำพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาถาวรตลอดไป
 
โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนทางใต้ รุ่นที่ 4
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ กปน.
***********************
เวลา   09.30    น.     - คณะยุวทูตฯเดินทางถึง อาคารอเนกประสงค์ กปน.
เวลา 10.00 น.   - นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีมอบประกาศนียเกียรติบัตรให้แก่ยุวทูตฯ - ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา  11.30    น. - รับประทานอาหารกลางวัน - นำคณะยุวทูตฯที่เป็นมุสลิมไปละหมาดยังมัสยิดใกล้เคียง
เวลา  13.30    น. - นำคณะยุวฑูตฯศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
เวลา  16.00    น. - เดินทางกลับ
***********************
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125