ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ใกล้ชิดกรมชลฯช่วงฝนตกหนักมั่นใจไม่กระทบต่อคุณภาพและการผลิตน้ำประปา

วันที่ 18 ต.ค. 2553

          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ(ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง ( กปน.) เปิดเผยว่าในช่วงที่เกิดภาวะฝนตกหนักในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างจนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนในขณะนี้นั้น กปน. ได้เฝ้าติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กรมชลประทาน ถึงปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที แต่จากข้อมูลที่ได้รับจากนายอุกฤมฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 10 พบว่ากรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี พร้อมทั้งมีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
          ทำให้ กปน. มั่นใจว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำมากจนทำให้ต้องระบายน้ำออกเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เหมาะสม เมื่อมารวมกับน้ำที่ระบายจากเขื่อนชัยนาท ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับปี 2538 ที่มีปัญหาน้ำท่วมปริมาณน้ำในปีนี้ก็ยังต่ำกว่า จึงคาดว่าไม่มีปัญหาน้ำท่วมคลองประปาแต่ประการใด
          นอกจากนี้ กปน. ได้มีการเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่อยู่ต้นน้ำไว้แล้ว และจากการตรวจสอบพบว่าผลกระทบด้านคุณภาพน้ำไม่มากนัก จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าแม้ฝนจะตกหนักในช่วงนี้แต่คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตก็ยังคงได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125