ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ประชาชนย่านวัชรพล-สุขาภิบาล 5 มีเฮ! หลัง กปน. วางท่อ 125 ล้าน แล้วเสร็จ น้ำแรงไม่ต้องปั๊ม

วันที่ 6 พ.ย. 2558
 
          นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 1,000 และ 1,200 มิลลิเมตร พร้อม ท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ช่วงพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมระยะทางประมาณ 19.5 กิโลเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 125 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นั้น ปัจจุบัน โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบท่อประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณถนนวัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 (ออเงิน) ประมาณ 12,000 ครัวเรือน หรือประมาณ 60,000 คน ด้วยแรงดันน้ำที่เพิ่มจากเดิม 8.9 เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 10-12 เมตร ทำให้น้ำไหลแรงขึ้นถึงชั้น 2 โดยไม่ต้องใช้ปั้มน้ำ ช่วยให้ประชาชนลดค่าไฟได้ อีกทั้งช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายท่อประปาให้มีความสมบูรณ์ เสริมเสถียรภาพในการจ่ายน้ำช่วงที่มีการบำรุงรักษาระบบท่อในเวลาใดเวลาหนึ่ง ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำระหว่างซ่อมท่อได้อีกด้วย
 
          อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรเตรียมถังสำรองน้ำไว้ใช้ประจำบ้าน อย่างน้อย 60 ลิตร เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อุปโภค-บริโภคตลอดเวลา ในกรณีน้ำไม่ไหลกะทันหันจากสาเหตุท่อแตกรั่วใกล้บ้าน และโปรดดูแลตรวจตราระบบท่อภายในบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์การใช้น้ำ เช่น ลูกลอยชักโครก สายฉีด ก็อกน้ำ หากชำรุดให้รีบซ่อม หรือเปลี่ยน เพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำแพง และสงวนน้ำไว้ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125