ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมจัดบูธงาน OTOP TO AEC... ณ ตลาดคลองผดุงฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยออกบูธงาน "OTOP TO AEC...มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ชวนโหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile ครบเครื่อง เรื่องประปา พร้อมแจกของที่ระลึกตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2558

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125