ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
15 ตุลานี้ ชุมชนกระเพาะหมู อ.พระประแดง มีเฮ น้ำประปาขึ้นชั้น 2 แล้ว

วันที่ 15 ต.ค. 2553

          กปน. ลงทุนวางท่อประธาน 77 ล้านบาท ขยายพื้นที่บริการและเพิ่มแรงดันน้ำประปาในชุมชนกระเพาะหมู เขตอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว พร้อมเปิดจ่ายน้ำก่อนกำหนด 5 เดือน หมดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน
          วันนี้ (15 ต.ค. 53) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) ได้เป็นประธานเปิดการจ่ายน้ำอย่างเป็นทางการ จากท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ซึ่งได้วางขึ้นใหม่ในถนนเพชรหึงษ์ ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดคันลัด ถึง ซ.เพชรหึงษ์ 26 ระยะทาง 3,650 เมตร มูลค่าก่อสร้าง 77 ล้านบาท เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำประปาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บางยอ อบต.บางกระเจ้า อบต.บางน้ำผึ้ง อบต.บางกระสอบ อบต.กอบัว และ อบต.ทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
          เดิมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (กระเพาะหมู ย่านพระประแดง) มีแต่ท่อประปาขนาดเล็ก เป็นชุมชนอนุรักษ์เพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ โดย 30% ของพื้นที่โดยรวม เป็นที่พักอาศัย ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ใช้น้ำบาดาล และน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่ คุณภาพน้ำจึงไม่เหมาะกับการบริโภค กปน. จึงได้ลงทุนวางท่อเพื่อให้บริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปาแล้ว ประมาณ 4,500 ราย แต่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากไม่มีท่อขนาดใหญ่ กปน. ได้เร่งดำเนินการวางท่อประธานให้ โดยแล้วเสร็จก่อนสัญญาถึง 5 เดือน ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำประปา จากเดิม 3 เมตร เป็น 6 เมตร น้ำไหลขึ้นถึงชั้น 2 โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค เพื่อสุขอนามัยที่ดี และป้องกันปัญหาแผ่นดินทรุดด้วย นายเจริญ ภัสระกล่าวอีกว่า ชุมชนที่เรียกว่าเกาะกระเพาะหมูแห่งนี้ เคยได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่อันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
          ประชาชนในพื้นที่ชุมชนกระเพาะหมู อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีความประสงค์จะขอใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอใช้น้ำได้ที่ สำนักงานประปาสาขาตากสิน ถนนพระราม 2 ซอย 31 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร. 0 2427 6000 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดตั้งประปาใหม่ได้ภายในวันเดียว ในกรณีที่มีท่อจ่ายน้ำแล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125