ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต”

วันที่ 30 ต.ค. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” นำโดย นายเจริญ ภัสระ ประธานบอร์ด กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125