ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
15 ต.ค. 53การประปานครหลวง เปิดจ่ายน้ำ ถ.เพชรหึงษ์

วันที่ 15 ต.ค. 2553

           วันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้ เวลา 11.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) จะเป็นประธานในพิธีเปิดการจ่ายน้ำจากท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณตรงข้ามวัดคันลัด ถนนเพชรหึงษ์ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนย่านพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีแรงดันน้ำแรงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกการใช้น้ำบาดาลด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125