ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ให้บริการประชาชน ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี

วันที่ 26 ต.ค. 2558

           นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (เสื้อขาว) ให้การต้อนรับ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ชุดราชการ) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านในชุมชน ตลาดคลองสวน 100 ปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย กปน. ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในการรับคำร้อง รับชำระเงินเป็นกรณีพิเศษถึงบ้าน ตลอดจนติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน เพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125