ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เผยวิกฤติภัยแล้ง คนกรุงลดใช้น้ำประปามากกว่า 17,000 ล้านลิตรต่อปี จาก 223.5 เหลือ 219.5 ลิตร / คน / วัน

วันที่ 22 ต.ค. 2558
 
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2555 กปน. ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (Water Used per Capita) ของผู้ใช้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผลปรากฏว่า ปริมาณการใช้น้ำประปาสูงขึ้นเป็นลำดับทุกปี และคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ กปน. เพิ่มแรงดันน้ำเพื่อให้มีน้ำไหลทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยปี 2555 2556 และ 2557 ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ยอยู่ที่ 210, 222 และ 223.5 ลิตร / คน / วัน ตามลำดับ แต่หลังจากที่เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในปีนี้ วิกฤติกลับเปลี่ยนเป็นโอกาสให้ประชาชนเริ่มหันมาสนใจ และตระหนักรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ อย่างจริงจังมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้น้ำประปาลดลงค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงจากค่าเฉลี่ย 223.5 ลิตรในปีที่แล้ว แต่ในปีนี้ เหลือเพียง 219.5 ลิตร / คน / วัน หรือลดลง 4 ลิตร ซึ่งปัจจุบัน กปน. มีผู้ใช้น้ำกว่า 12 ล้านคน จึงเท่ากับลดปริมาณการใช้น้ำลงถึงวันละ 48 ล้านลิตร หรือ 17,520 ล้านลิตรต่อปีเลยทีเดียว
 
          นางจุฑารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และหวังว่า ความตระหนักในปัญหาทรัพยากรน้ำของประชาชนจะคงอยู่ต่อไป ไม่ใช่แค่ช่วงหน้าแล้งเท่านั้น แต่ต้องช่วยกัน ขยายผลให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงหลายปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ฤดูแล้งปีหน้า ประเทศไทยต้องเจอ กับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกอย่างแน่นอน จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดการฟุ่มเฟือย จำกัดปริมาณเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ นอกจากนี้ อย่าลืมเตรียมถังสำรองน้ำ ไว้ใช้บ้าง อย่างน้อย 60 ลิตร เพราะนอกจากจะเพิ่มความมั่นใจว่ามีน้ำประปาคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ไว้บริโภคตลอดเวลาแล้ว หากเกิดกรณีท่อแตกรั่วฉุกเฉิน น้ำไม่ไหลกะทันหัน ก็จะทำให้ยังคงมีน้ำสำรองไว้ใช้ ไม่เดือดร้อนในช่วงที่ กปน. เร่งซ่อมท่อประปาอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125